Novosti:

 

Prikaži postove

Ova sekcija vam omogućuje pregled svih postova koje je objavio ovaj član. Napomena: možete vidjeti postove samo iz rubrika kojima trenutno imate pravo pristupa.


Poruke - Cro-miner

 Str: 1 [2] 3
16
Kolege,

rasprava je otvorena!

Sretno!

17
Zakoni i propisi / Odg: Prijedlog Pravilnika o opremanju rudarskih projekata
«  : Svibanj 27, 2014, 11:20:19 prijepodne »
Kolege,

Pravilnik je ugledao svjetlo dana.  :)

Ima li komentara s obzirom na dostavljene primjedbe na isti?

Sretno!

18
Osobno, nakon stupanja na snagu novog Zakona o rudarstvu te njegovih Izmjena i dopuna, nisam imao prilike praktično upotrijebiti isti u procesu ishođenja istražnog prostora ili dodijele rudarske koncesije. Sve se je, više - manje svelo da ispunjavanje obveza po pitanju dostave dokumentacije (obrasci, financijski i drugi izvještaji). Nadam se da se ta silna dostavljena dokumentacija proučava i da koristi nečemu (osobno sumnjam u to tako da sama svrha izrade i dostavljanja iste gubi smisao). Vrijeme će pokazati kako će MG obrađivati dostavljene podatke.

Uskoro me očekuje proces rješavanja imovinsko-pravnih odnosa pri DUUDI-ju u svrhu ishođenja rudarske koncesije. Od kolega sam čuo pritužbe da su im dokumenti za koncesioniranja "zapeli" baš tamo. Pretvorbom iz Agencije u Ured navodno je došlo do odlijeva iskusne radne snage i nastao je problem.

Od ostalog, pritužbe kolega su išle na vječni, a sada već mitski sukob između Ministarstva gospodarstva i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i/ili Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Sretno!

19
Cijenjeni članovi foruma,

otvaramo raspravu na temu iskustva u primjeni Zakona u rudarstvu (Narodne novine 56/13. i 14/14.). Materijal prikupljen raspravom na forumu biti će korišten za diskusiju na Tribini UHRI-ja koja se planira održati krajem lipnja, 2014. godine. Nadamo se da će Tribini prisustvovati predstavnici mjerodavnih tijela (Ministarstvo gospodarstva, inspektorat i dr.).

Pištite Vaša iskustva. Pričajmo o tome. Pronađimo adekvatna rješenja zajedničkim snagama!

Sretno!

20
Zakoni i propisi / Odg: Prijedlog Pravilnika o opremanju rudarskih projekata
«  : Svibanj 07, 2014, 10:36:08 poslijepodne »
Kolege,

bitno je, prije nego što zaključimo priču oko Pravilnika, da definiramo što su to bitna, a što nebitna odstupanja od Glavnog rudarskog projekta.

Molim prijedloge definicija.

Sretno! 

21
Zakoni i propisi / Odg: Prijedlog Pravilnika o opremanju rudarskih projekata
«  : Svibanj 01, 2014, 11:08:41 prijepodne »
Potaknuo bih raspravu o pojmovniku kojega bi umetnuli u nacrt pravilnika. Mišljenja sam da bi dobro preciznije definirati slijedeće pojmove:

čl. 5., stv. 2. opći podaci istražnog prostora i eksploatacijskog polja(definicija općih podataka o IP-u i EP-u)
čl. 7., stv. 1. kartografski prikaz s analitičkim podacima (što su to analitički podaci)
čl. 8., stv. 1., A. točka 8. tehnološki otpad (definicija u pojmovniku)
čl. 8., stv. 1., A. točka 13. učinci po pojedinim vrstama i fazama rada (navesti koji su to učinci)
čl. 8., stv. 1., B. točka 7. tehnološki otpad (definicija u pojmovniku)
čl. 8., stv. 1., B. točka 11. glavni potrošni materijal (koji je to potrošni materijal)
čl. 9., A. točka 3. plan i analize iskorištenja ležišta (definicija sadržaja istoga)
čl. 9., B. točka 3. plan i analize iskorištenja ležišta (definicija sadržaja istoga)
čl. 10., točka 3. razrada ležišta (definicija u pojmovniku)
čl. 10., točka 6. mjere zaštite (definirati koje su to mjere zaštite)
čl. 11., točka 6. mjere zaštite (definirati koje su to mjere zaštite)
čl. 12., točka 1. činioci od bitnog utjecaja na odvodnjavanje (definirati koje su to činioci)
čl. 13., točka 4. objekti vjetrenja (definicija u pojmovniku)
čl. 13., točka 5. ostala oprema (definicija u pojmovniku)
čl. 14., točka 6. mjere zaštite (definirati koje su to mjere zaštite)
čl. 15., točka 3. status bušotina (definicija u pojmovniku)
čl. 15., točka 12. bušotinski radni prostor (definicija u pojmovniku)
čl. 15., točka 13. popratni radovi (definicija u pojmovniku)
čl. 15., točka 14. mjere zaštite (definirati koje su to mjere zaštite)
čl. 16., točka 2. oprema za pridobivanje, sabiranje i transport lokalnim cjevovodima (definicija u pojmovniku)
čl. 17., točka 2. označenim komunikacijama (definicija komunikacija)
čl. 17., točka 3. tehnološki otpad (definicija u pojmovniku)
čl. 17., točka 6. mjere zaštite (definirati koje su to mjere zaštite)
čl. 18., točka 6. mjere zaštite (definirati koje su to mjere zaštite)
čl. 19., točka 7. mjere zaštite (definirati koje su to mjere zaštite)
čl. 21., stv. 2. analitički podaci (definicija u pojmovniku)
čl. 22., točka 5. mjere i sigurnosti zaštite (definicija u pojmovniku)
čl. 24., stv. 1. pogon (definicija u pojmovniku)
čl. 25., stv. 2. bitna odstupanja (točno navesti koja su to)
čl. 26., stv. 2. nebitna odstupanja (točno navesti koja su to)
čl. 26., stv. 2., između točke 1. i točke 2. dodati točku - opći dio (kao što određuje čl. 25, stv. 3)
čl. 26., stv. 3., točka 8. osvajanje, ispitivanje i mjerenja u bušotini (definirati pojmove)
čl. 28., stv. 2. tekst bi mogao glasiti: rudarski projekti u cijelosti se izrađuju na hrvatskom jeziku (tada izbacujemo stv. 3. istog čl.)
čl. 28., stv. 7., točka 6. APA standard (ako ga već moramo koristit tada bi trebao biti preveden na HR jezik te biti sastavni dio pravilnika)
članak 28. - zamjena u članak 29. te slijedeće intervencije: točka 8. - literatura bi trebala ići iza Zaključka te nisu li dokumenti navedeni pod točkama 9., 10. i 11. sastavni dio literature?
članak 29. - zamjena u članak 30. te dodati još stv. 3 u tekstu projekta poziv na literaturu (fusnote)
članak 30. - zamjena u članak 31.
članak 31. - zamjena u članak 32.

SRETNO!

22
Zakoni i propisi / Odg: Prijedlog Pravilnika o opremanju rudarskih projekata
«  : Travanj 30, 2014, 10:37:17 poslijepodne »
Poštovani članovi radne grupe,

molim Vas, da Vaše cijenjene komentare, prijedloge i mišljenja dostavljate putem maila ili teme otvorene na forumu.

Rok je, kao što znate, 05.05.2014., kraj dana.

Nadam se da ćemo zajedničkim snagama uspjeti kreirati za struku prihvatljiv Nacrt pravilnika...

Sretno!

23
15. travnja ove godine na snagu je stupio Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14.) kojim se određuju kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom ovisno o djelatnosti poslovnog subjekta. Odredbe Pravilnika odnose se na poslovne subjekte koji zapošljavaju minimalno 20 radnika. Pored ostalog, određene su novčane naknade za neispunjenje kvote određene Pravilnikom (članak 13.), a iznosi 30 % minimalne plaće za svaku osobu koju je obveznik (poslodavac) bio dužan zaposliti.

Mnoge korisne i plemenite posljedice proizlaze iz ovoga Pravilnika. Naime, poslodavci mogu stipendirati osobe s invaliditetom kao zamjena za zapošljavanje iste jer vjerujem da je ponekad teško pronaći adekvatno radno mjesto.

Vjerujte, mnogim tvrtkama to neće predstavljati značajan trošak dok ljudi s posebnim potrebama će dobiti priliku za dostojnim životom!

Sretno!

24
Rudarska mehanizacija / Gume za rudarsku mehanizaciju
«  : Travanj 13, 2014, 11:03:05 poslijepodne »
Udio troškova guma za rudarske strojeve u ukupnim troškovima zauzimaju značajan postotak. Primjerice, cijena gume za utovarni stroj dimenzija 29.5R25 je 45.000,00 HRK, dok demperska guma dimenzija 18R33 iznosi oko 40.000,00 HRK. Za utovarni stroj ih moramo kupiti 4, dok za demper 6 komada. Troškovi nisu mali te radi toga je potrebno obratiti pozornost na gume. Odlučio sam napisati mali podsjetnik za pravilno postupanje prema gumama.

1.   Pravilan odabir guma
•   dimenzije guma
•   uvjeti rada, odnosno, podloga: da li je potrebna povećana trakcija (podloga je blato, pijesak) ili povećana otpornost na prosijecanje (podloga je kamen)
2.   Pravilna montaža i demontaža guma
•   transport gume na montažu ili na skladištenje ne bi smio biti prihvatom istih ispod obruča jer može doći do deformacija te nemogućnosti montiranja na felgu radi curenja zraka. Transport se vrši dizalicama koje prihvaćaju gumu za gazni sloj
•   prilikom montaže gume potrebno je pripaziti na smjer rotacije u odnosu na profil gume
•   također, prilikom montaže potrebno je pripazit da je unutrašnjost gume suha i bez prašine
3.   Skladištenje guma
•   skladište moram biti tamno i natkrito
•   preporuča se sobna temperatura
•   ako je moguće, gume se moraju skladištit na način da se postave na gazni sloj (tamo su konstrukcijski najjače), a u slučaju da to nije moguće tada se mora ograničiti količina guma koja se stavlja jedna na drugu jer dolazi do povećanog pritiska, uslijed težine, na najdonju gumu
•   gume ne smiju doći u dodir s uljima, mazivima i otpalima niti smiju biti u neposrednoj blizini lako hlapljivih otapala
•   gume ne smiju biti skladištene u blizini izvora ozona kao što su električni uređaji poput motora, aparata za zavarivanje i sl.
•   potrebo je spriječiti prisustvo prašine i vode pokrivanjem guma tamnim polietilenskim folijama
•   prvo uskladištene gume se prve montiraju na stroj
4.   Održavanje montiranih guma
•   Najbitnije od svih pravila je optimalan pritisak medija, najčešće, komprimiranog zraka unutra guma. To je iznimno bitno jer medij unutra gume preuzima težinu stroja i materijala. Povećani ili manji tlak medija u gumama od popisanog dovodi do povećanog zagrijavanja unutar guma što rezultira gubitkom performansi te u konačnici smanjenim vijekom trajanja (indirektno dolazi do povećane potrošnje goriva te nemirnog rada stroja što može izazvati oštećenja podvozja, kotača, diferencijala i dr.)
•   Optimalan pritisak se provjerava u hladnom stanju stroja, odnosno, prije početka rada
•   Nikako se ne smije korigirati tlak medija u gumama kada je stroj u radu
•   Tlak u gumama (posebice demperskim) je oko 10 bara te je provjera tlaka iznimno opasna radnja. Tijekom provjere tlaka, djelatnik mora stati iza gaznog sloja gume jer je tamo guma konstrukcijski najčvršća
•   Oštećene ili istrošene gume se mogu reparirati (ponekad vrlo jeftino) u specijaliziranim radionicama pri čemu neće doći do gubitaka svojstava
•   Voditi računa da na jednoj osovini uvijek budu gume gotovo iste visine gaznog sloja
•   Gume na različitim osovinama se različito troše (gume na utovarnom stroju se brže troše na prednjoj osovini dok kod dempera na zadnjoj) te tijekom radnog vijeka stroja potrebno je zamijeniti pozicije. Pri tome je potrebno voditi računa o pravilu iz prethodne točke, odnosno, gume na jednoj osovine se kompletno premještaju na drugu te one gume koji je bile na vanjskom dijelu potrebno je okrenuti na unutrašnji i obrnuto. Razlog tomu je što su vanjski dijelovi guma skloniji mehaničkim oštećenjima (bočna presijecanja).
•   Potrebno je odabrati najpovoljniji medij kojim se ispunjava unutrašnjost guma ovisno o podlozi i uvjetima rada (komprimirani zrak, mješavina dušika i dr.)
•   U slučaju da se stroj neće micati duže vrijeme (kvar), tlak u gumama se mora kontrolirat kao da stroj radi te je preporučljivo pomicanje stroja naprijed-nazad za cca 1 m svaki mjesec
5.   Održavanje prometnica i platoa za parkiranje voznog parka
•   Prometnice moraju biti čiste (rasuti materijal koji ispadne tijekom manipulacije potrebno je ukloniti u što kraćem vremenskom roku)
•   Krivine se moraju kvalitetno održavati.
•   Na prometnicama ne smije biti kolotragova i neravnina u kojima se zadržava voda
•   Strojevi se moraju parkirati na suhim i ravnim površinama na kojima nema ulja, maziva, goriva i drugih kemikalija koje bi oštetile gume te smanjile vijek trajanja istih
•   Pritisak u gumama ovisi o stanju transportnih puteva. U slučaju postojanja rampi nagiba većih od 6 % pritisak u prednjim gumama je preporučljivo povećati za 10 %
•   Svakako je potrebno napraviti dijagnozu terena te korigirati kritična područja (dugotrajni nagibi i sl.)
6.   Zbrinjavanje guma
•   Otpisane gume se mogu iskoristiti u različite svrhe (grudobrani, pokrivanje minskih polja, gorivo za tvornice cementa, toplane i sl.)
7.   Ljudski faktori
•   Prilikom utovara, materijal se mora ravnomjerno raspodijeliti unutar sanduka dempera (kamiona)
•   Brzine strojeva moraju biti usklađene uvjetima na prometnicama
•   Brzine strojeva u krivinama se moraju smanjiti
•   Zabranjen je rad u dubokoj vodi
•   U slučaju da se primijeti rasuti materijal na prometnici o istom je potrebno obavijestiti nadređenog kako bi se prepreke što brže uklonile te kako bi se normalizirao transport
•   Potrebno je izbjegavati okretanja kotača na mjestu
•   Potrebno je izbjegavati proklizavanja kotača
•   Potrebno je izbjegavati nagla zaustavljanja
•   Potrebno je prakticirati čišćenje sanduka dempera (kamiona) i korpi utovarnih strojeva od zalijepljenog materijala (nema potrebe dodatno opteretiti strojeve nepotrebnim tonama)
8.   Evidencije guma

Nadam se da će ove informacije biti od koristi.

Svaka nadopuna liste kao i komentari su uvijek dobrodošli!

Sretno!

26
Zakoni i propisi / Naknada za otkopane količine mineralne sirovine
«  : Travanj 07, 2014, 11:55:31 prijepodne »
Kolegice i kolege,

vjerojatno znate ali samo da podsjetim da je danas zadnji dan za dostavu podatke o otkopanim/pridobivenim količinama mineralne sirovine, a sve sukladno čl. 10., stv. 3. Uredbe o novčanoj naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (NN 31/14.).

Rok dospijeća za prvi kvartal je 15.04.2014.

Sretno!

27
Rudarska mehanizacija / Utovarni strojevi s lancima ili bez
«  : Travanj 06, 2014, 10:48:33 prijepodne »
Pozdrav svima!

Troškovi guma za rudarsku mehanizaciju obuhvaćaju znatan udio u ukupnim troškovima (gorivo, ulja i maziva, amortizacija, nadnica operatera, održavanje, osiguranje i dr.). Cijena guma na tržištu je različita kao i kvaliteta. Cijena guma renomiranih proizvođača poput Goodyear-a, Michelin-a, Bridgestone iznose (bez PDV-a):
 - utovarni stroj: cca 45.000,00 HRK/kom
 - demper: cca 40.000,00 HRK/kom.

Znamo da za utovarni stroj je potrebno 4 komada, dok za demper 6 komada. Dakle, trošak nije mali.
Cijena lanaca na tržištu iznosi (bez PDV-a):
 - utovarni stroj: cca 55.000,00 HRK/kom
 - demper: cca 30.000,00 HRK/kom.

U praksi se ne kupuju lanci za sve gume na čitavoj floti. Najčešće se odabire jedan ili dva utovarna stroja koji rade na utovaru odminirane stijenske mase, odnosno, u težim uvjetima rada. Za lance za dempere investitori se teže odlučuju, no, ako se ipak odluče obično se stavljaju na pogonske kotače.

Proizvođači lanaca garantiraju povećanje vijeka trajanja guma na kojima su montirani lanci za 50 - 100%.

Teško se je odlučiti da li su lanci pametna investicija ili ne, jer, kao i sve, imaju svoje prednosti i nedostatke:
 A. Prednosti
    - produljuje vijek trajanja gume na koju su montirani
    - povećavaju trakciju na podlogu te sprječavaju proklizavanje i okretanje kotača prilikom utovara (povezano s prvom točkom)
    - povećavanjem trakcije povećava se sila ulaska radnog organa u odminiranu stijensku masu što smanjuje potrošnju goriva, trošenje radnog organa, povećanih 
      naprezanja na konstrukcijskim dijelovima stroja
    - sprječavanje bočnog prosijecanja gume
 B. Nedostaci
    - lanci povećavaju ukupnu težinu stroja što ima nepovoljan utjecaj na diferencijale, mjenjač, dijelove kotača
    - povećanjem mase povećava se potrošnja goriva
    - pri radu u mokrim uvjetima dolazi do lijepljenja materijala za lance pri čemu dolazi do povećanja ukupne težine
    - dodatno održavanje lanaca (zatezanje, mijenjanje istrošenih segmenata) što rezultira dodatnim zastojem
    - duže vrijeme zastoja prilikom zamijene guma

To su neke od osnovnih prednosti, odnosno, nedostataka lanaca.

Osobno imam određenih saznanja da su lanci, montirani na kotače utovarnog stroja (sva četiri) koji je radio izričito na utovaru stijenske mase, izdržali oko 20.000 radnih sati pri čemu se utovarilo oko 6 mil. t različitog materijala (stijenska masa, jalovina, vangabaritni blokovi). Koliko se setova guma izmijenilo pri tome, na žalost nemam podatak (nerijetko se zanemaruje evidencija tako bitnih segmenata, no, to je već druga tema).

Koja su vaša saznanja? Ima li tko detaljnu analizu troškova utjecaja lanaca? Da li na hrvatskim kopovima ima tako zahtjevnih terena na kojima su lanci nužni?

Sretno!


28
Tehničko-građevni kamen / Odg: Maptek Vulcan
«  : Travanj 04, 2014, 03:40:31 poslijepodne »
Na žalost, radi poslovnih obaveza, nisam mogao doći. Kako je bilo? Ima li fotki?

29
Tehničko-građevni kamen / Odg: Računalni programi
«  : Ožujak 27, 2014, 03:29:16 poslijepodne »
Brane,

pronašao sam ponudu GEOVIE.

30
Tehničko-građevni kamen / Odg: Računalni programi
«  : Ožujak 27, 2014, 09:29:13 prijepodne »
U pravu si Brane!

Svojevremeno sam, za osobne potrebe, htio naručiti jedan vrlo sličan računalni program: SURPAC od GEOVIA ( http://www.gemcomsoftware.com/products/surpac/quarry-edition-0 ). Naravno, stigla je ponuda na moj upit i iznosila je 130K kn. Malo puno za mene.  ;D  :D Ali što me je fasciniralo jest da mi je g. Gary iz GEOVIA-e ponudio mogućnost mjesečne otplate po modelu: 130K kn/12 mj = 10K kn/mj. Ali to nije sve, kao što kažu u reklami. Ako koji mjesec ne želim/ne trebam koristiti aplikaciju onda ne platim mjesečnu rentu. Kada se opet odlučim, platim unaprijed i oni mi omoguće pristup za naredni plaćeni mjesec dana. I tako sve dok ne otplatim čitavu aplikaciju. Uz to, odlučim li se platiti odmah sve dobivam dodatna popust.

Normalno, mora se netko obučiti za rad na takvoj aplikaciji. Seminari se odražavaju u UK, tako da je to dodatna trošak. Vjerujem kada bi se naručilo više aplikacija iz RH da bi prodavač na obuku kupaca svratio do RH. Možda postoji još koja caka vezana za troškove poput update-ova.

Da li je 10K kn/mj puno za neku tvrtku, sveučilište? Ne znam...

Pozdravljam trud i zalaganje da se Vulcan ubaci u ak. plan i program RGNF. To bi bio ogroman korak naprijed za našu struku! Biti ćemo samo konkurentniji na tržištu rada. Uz to, bilo bi dobro da osposobljavanju mogu prisustvovati i drugi interesenti (ne samo studenti RGNF-a), naravno, uz određenu novčanu naknadu (tečaj).

 Str: 1 [2] 3