Novosti:

 

Prikaži postove

Ova sekcija vam omogućuje pregled svih postova koje je objavio ovaj član. Napomena: možete vidjeti postove samo iz rubrika kojima trenutno imate pravo pristupa.


Poruke - Cro-miner

 Str: [1] 2 3
1
Miniranje / Miniranje i You Tube kanal
«  : Lipanj 27, 2014, 09:43:18 poslijepodne »
Tko voli miniranje ovaj YT kanal bi ga mogao zanimati:

https://www.youtube.com/channel/UCE7K40nJVJZbOeNU-wnntZw

Sretno!

2
Rudarska mehanizacija / Održavanje rudarske mehanizacije
«  : Lipanj 27, 2014, 09:37:05 prijepodne »
Pozdrav svima!

Svi dobro znamo da su troškovi nabavke rudarske mehanizacije iznimno veliki te da su isplativi samo ako je svaka jedinica svoj rad izvršava efektivno i produktivno. Svaki neplanirani zastoj stvar neravnotežu u planiranim radovima i generira gubitak. Kako spriječiti neplanirani zastoj? Nikako! No, može se uvelike smanjiti njegov negativan utjecaj kvalitetnim održavanjem strojeva.

Na koji način održavate rudarsku mehanizaciju? Da li u vlastitoj režiji ili vanjska usluga?

Osobno sam imao prilike "okusiti" i jednu i drugu varijantu. Na koncu smo odustali od vanjske usluge.

Tema je zanimljiva. Vrlo rado bih volio pročitati Vaša iskustava.

Sretno!


3
Miniranje / Odg: Minske bušotine zapunjene vodom
«  : Lipanj 26, 2014, 11:09:36 prijepodne »
Eto još jedno potvrde koliko je bitno imati profesionalnu i savjesnu radnu snagu koju poslodavac treba znati cijeniti i pošteno nagraditi, zar ne? Pitanje je koliko si imao nepotrebnih troškova radi takovog propusta (ne znam da li si vršio analizu).

5
Miniranje / Odg: Minske bušotine i kaverna
«  : Lipanj 24, 2014, 08:56:23 prijepodne »
Točno! Kvalitetno projektiranje zahtjeva godine prakse. Uz to, na rudarskom projektu/tima treba raditi multidisciplinirani tim stručnih ljudi. Kod nas se rudarstvo shvaća olako. Na žalost, godinama nemara doveden je na takav glas te slovi kao jednostavna struka. Svi dobro znamo da nije tako!

Ako možeš, dostavi link za knjigu i spomenuti članak.

Možda nisam dobro shvatio formulu: težina stroja [t] x 1,2 - 1,3 = visina odminiranog materijala [m]. Dakle, za Komatsu WA 500 - 6 koji je težak cca 32 t visina odminiranog materijala bi se kretala od 38,4 - 41,6 m?6
Miniranje / Odg: Minske bušotine i kaverna
«  : Lipanj 18, 2014, 12:01:53 poslijepodne »
Visina etaža je projektirana na 25 - 30 m. Problemi tijekom bušenja i miniranja su evidentni. Imamo DTH bušilicu, te je teško zamisliti što bi bilo da se ista dubina minskih bušotina buši s TH bušilicom. Stabilnost kosina je zasebna priča te visina etaža ima utjecaja,ali ne i presudan značaj.

U svakom slučaju, modeliranjem ležišta je potrebno dobiti optimalne parametre. Za kvalitetno modeliranje su potrebni kvalitetni ulazni parametri koji se dobivaju na terenu. Investitori žele što prije započeti radove tako da se nerijetko izostavljaju bitna mjerenja, analize i proračuni te onda dolazi do raznih problema tijekom životnog vijeka jednog kamenoloma. 

7
Miniranje / Odg: Minske bušotine zapunjene vodom
«  : Lipanj 18, 2014, 11:04:30 prijepodne »
Da, primijeti se. Što se je desilo da su zatajile?

8
Miniranje / Odg: Obavijest o miniranju
«  : Lipanj 18, 2014, 11:02:19 prijepodne »
Motorhead dobrodošao na forum UHRI-ja!

Hvala na korisnim savjetima.

Istina, na žalost nikada se neće moći u potpunosti eliminirati ljudski utjecaj. Uvijek će postojati netko kome smeta. No, dobar odnos s lokalnom zajednicom omogućava jednostavnije izvođenje rudarski radova. To je bitno postići raznim metodama (edukacija, zapošljavanje okolnog stanovništva, donacije, stipendiranje i sl.).

Mjerenje neovisne ovlaštene kuće jednom godišnje je odlična praksa i ideja koju svakako treba prakticirati. Ne samo radi osiguranja od potencijalnih problema koji mogu nastati kao posljedica miniranje nego i radi korisnih podatak za proračun bušaćo-minerskih parametara.

9
Tehničko-građevni kamen / Odg: Pomoć
«  : Lipanj 15, 2014, 06:37:04 poslijepodne »
Onda Vam je prvi korak nabava prostorno-planske dokumentacije općine/grada (ovisi o čemu je riječ). Prostorno-plansku dokumentaciju možda možete pronaći na web stranicama općine/grada ili je možete zatražiti u općini i/ili gradu. Na kartografskom prikazu: namjena prostora trebate prepoznati potencijalno ležište te zaključiti da li je ta površina unutra oznake za istraživanje/eksploataciju mineralnih sirovina.
Ako je, možete započeti proces koji sam prije naveo.
Ako nije, tada bi trebali izmijeniti prostorno-plansku dokumentaciju (tzv. točkasta izmjena). Tu bi mogao nastati problem radi pristranosti (kako ste prije naveli) općinara, odnosno, radi favoriziranja pojedinaca. Također, proces izmjene može potrajati.
Svakako pomno razradite taktiku uz konzultaciju dobre odvjetničke kuće koja će Vas pratiti prilikom komuniciranja s različitim institucijama. Pročitajte Rudarsko - geološku studiju županije u kojoj se nalazi ležište (ako postoji Studija). Tamo bi se mogli pronaći korisni podaci.
Također, neka Vam bude na pameti čl. 52. Ustava RH (2014.) koji govori da je rudno blago u vlasništvu i interesu RH te da uživa osobitu zaštitu.

Sretno!

10
Tehničko-građevni kamen / Odg: Pomoć
«  : Lipanj 15, 2014, 03:27:37 poslijepodne »
Pozdrav Nikola te dobrodošao na forum UHRI-ja!

Ishođenje rudarske koncesije u RH je kompleksni postupak (na žalost), ali pokušat ću ti ga približiti što je bolje moguće. Postupak se provodi u tzv. jedinstvenom postupku koji se ugrubo može podijeliti u 4 faze od kojih svaka ima određeni broj podfaza ili koraka:
1.   Odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju
•   Na zahtjev investitora ili radi potreba RH (rijedak slučaj) pokreče se postupak javnog nadmetanja na prostorima koji su prema prostorno – planskoj dokumentaciji namijenjeni za izvođenje rudarskih radova
•   Na javnom nadmetanju Stručno povjerenstvo pregledava i ocjenjuje dostavljene ponude te određuje najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Odluke
2.   Odobrenje istražnog prostora
•   Temeljem pravomoćne Odluke iz prethodne točke ishodi se Rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovine radi davanja koncesije za eksploataciju
•   Unutar istražnog prostora obavljaju se istražni radovi (minimalna količina i vrsta istražnih radova određena je posebnim Pravilnikom)
•   Temelje rezultata istraživanja izrađuju se dokumenti (elaborati) o količini i kakvoći mineralne sirovine koja se istražuje
•   Povjerenstvo za utvrđivanje mineralnih sirovina pregledava i ocjenjuje dostavljne dokumente, a nakon toga Ministarstvo gospodarstva izdaje Rješenje o količini i kakvoći mineralne sirovine unutar nekog istražnog prostora
3.   Odobrenje eksploatacijskog polja
•   Izrađuje se Idejni rudarski projekt temeljem kojega se ishodi lokacijska dozvola
•   Pravomoćnom lokacijskom dozvolom započinje postupak utvrđivanja eksploatacijskog polja čiji rezultat je Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja
4.   Ishođenje koncesije za eksploataciju
•   Izrađuje se Glavni ili Dopunski rudarski projekt koji provjerava Stručno povjerenstvo formirano od strane Ministarstva gospodarstva
•   Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (kada je vlasnik država tada se sklapa ugovor o pravu služnosti)
•   Odluka o dodjeli koncesije
•   Imenovanje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova te dostava jamstva za troškove sanacije
•   Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina

To je suština. Svaki korak ima svoje specifičnosti. Prema osobnom iskustvu najveći problem se krije u prostorno-planskoj dokumentaciji i ishođenju imovinsko-pravnih odnosa.

Što se tiče naknada u rudarstvu određene su Uredbom Vlade RH (NN 31/14.), a dijele se na:
•   Naknadu za zauzetu površinu eksploatacijskog polja (ovisi o veličini eksploatacijskog polja)
•   Naknadu za otkopane (eksploatirane) količine mineralne sirovine (naknada = (količina otkopane mineralne sirovine u pojedinom kvartalu x prosječna prodajna cijena) x 5%)

Nadam se da sam barem malo približio rudarske propise u RH.

Ne znam da li sam dobro shvatio Vaš slučaj: na predmetnom eksploatacijskom polju je u prošlosti vršena eksploatacija mineralnih sirovina, ali je koncesija izgubljena, odnosno, ugovor je raskinut?

Sretno!

11
Miniranje / Minske bušotine zapunjene vodom
«  : Lipanj 08, 2014, 06:32:22 poslijepodne »
Koja su vaša iskustva s minskim bušotinama zapunjenim vodom.

Da li se ispumpava voda iz bušotine koristeći kompresor bušilice ili pumpe?
Koristite li vodootporni eksploziv ili ANFO zaštićujete PVC folijom?
Postavljate li dodatni (sigurnosni) inicirajući sustav (npr. uz NONEL sustav postavlja se detonirajući štapin)?

Pišite o svojim iskustvima.

Sretno!

12
Osnovne primjedbe na prijedlog Uredbe su:
•   Članak 3., stavak 1. Potrebno je odrediti na koji način rudarski inspektor utvrđuje količine koje su protupravno otkopane ili pridobivene. Metoda za utvrđivanje količina je geodetski snimak urađen od strane ovlaštenog geodetskog ureda. Pretvorba u tone je moguća putem gustoće/zapreminske mase navedene u Rješenju o količini i kakvoći mineralne sirovine.
•   Članka 4., stavak 1. Što je to tržišna vrijednost mineralne sirovine i kako se određuje? Prosječna prodajna cijena mineralne sirovine za pojedino eksploatacijsko polje određena je u provjerenom Elaboratu o rezervama te ju je potrebno iskoristiti i u slučaju nelegalno iskopane mineralne sirovine.
•   Članka 4., stavka 2. Nisam siguran da je ovakva podjela u skladu s Ustavom RH (ako je tko verziran u odredbe Ustava bilo bi dobro potkrijepiti tvrdnju člankom). Dakle, svako eksploatacijsko polje bi trebao imati izrađen i provjeren Elaborat o rezervama, no, ako ga nema, odnosno, ako se ilegalna eksploatacija odvija van odobrenog eksploatacijskog polja Stručno povjerenstvo određuje prosječnu prodajnu cijenu mineralne sirovine na temelje analiza sirovine i dr. parametara (prosječna prodajna cijena sličnih mineralnih sirovina iz okruženja)
•   Članak 5., stavka 2. Kako odrediti rastresito stanje mineralne sirovine? Putem poprilično nejasnog koeficijenta rastresitosti? No, tu se javlja problem određivanja tržišne cijene mineralne sirovine jer u Elaboratu o rezervama tehničko-građevnog kamena navedena je cijena u m³ u rastresitom stanju, a s druge strane kako će rudarski inspektor utvrditi količine u rastresitom stanju ako je nakon ilegalne eksploatacije otkopani materijal nestao s mjesta otkopa.

Sretno!

13
Zakoni i propisi / Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine
«  : Lipanj 04, 2014, 08:30:36 prijepodne »
Kolege,

molim komentare!

Sretno!

14
Kolegice i kolege,

sve sugestije, prijedloge i mišljenja o prijedlogu Pravilnika o obveznom sadržaju projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja možete pisati putem ove teme na forumu.

Sretno!

15
Kolegice i kolege,

komentiranje može započeti!

Sretno!

 Str: [1] 2 3