line decor
   povratak na početnu stranicu │e-mail:rudarstvo@gmail.com │tel:+385 (0)99 8898 232
line decor


 
 

 
 
Zakonski propisi koji se koriste u rudarstvu a nisu iz područja rudarstva

Nazad na osnovne rudarske propise


Zakon o Državnom inspektoratu NN 116/08 i 123/08


Zakon o eksplozivnim tvarina NN 178/04, te izmjene i dopune NN 109/07, NN 67/08, 144/10


Zakon o vodama NN 153/09


Zakon o šumama NN 140/05, 82/06, 129/08 i 80/10


Nacionalna strategija zaštite okoliša NN 46/02


Zakon o zaštiti okoliša NN 110/07
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš NN 64/08

Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu NN 139/08


Zakon o zaštiti na radu NN 59/96, 94/96, 114/03, 86/08 i 75/09


Zakon o koncesijama NN 125/08


Zakon o izvlaštenju NN 9/94., 35/94, 112/00, 114/01 i 79/06


Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN 152/08 i 21/10


Zakon o otpadu 178/04, 153/05, 60/08 i 87/09


Zakon o zaštiti zraka NN 178/04 i 60/08


Zakon o zaštiti od požara NN 92/10


Zakon o radu NN 149/09


 


 
 
Nazad na osnovne rudarske propise
Obavijesti:

 

Rudarski zakon

Pravilnik o eksploataciji

Pravilnik o istraživanju

Pravilnik o stručnoj osposobljenosti

Zakon o radu

Izvor: Narodne novine
 sigurnosna svjetiljka

 


 
Google oglasi
 
 
izrada:izradainternetstranica.info