line decor
   povratak na početnu stranicu │e-mail:rudarstvo@gmail.com │tel:+385 (0)99 8898 232
line decor


 
 

 
 
Zakonski propisi


Radovi u rudarstvu moraju se odvijati prema zakonima, pravilnicima i tehničkim propisima donesenim u Republici Hrvatskoj.

Temeljni propis je Zakon o rudarstvu NN 56/2013 (najnoviji).
Stari zakoni koji više nisu u upotrebi od 17.5.2013.Zakon o rudarstvu NN 75/09 (ne važi) izmjene Zakona o rudarstvu NN 49/11, te stari Zakon o rudarstvu NN 190/03, (ne važi)

koriste se još sljedeći propisi:


Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina NN 142/2013
Pravilnik o tehničkom pregledu rudarskih objekata i postrojenja NN 142/2013
Pravilnik o sadržaju i načinu izrade rudarsko-geoloških studija NN 142/2013
Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina i registrima NN 142/2013
Pravilnik o istraživanju mineralnih sirovina NN 125/98
Pravilnik o eksploataciji mineralnih sirovina NN 125/98
Pravilnik o geološkim istraživanjima SL 34/86 i NN 53/91
Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu NN 9/00
Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita i ispitnom programu za samostalno obavljanje geoloških istraživanja NN 14/88, 29/88 i 82/95
Pravilnik o sadržaju dugoročnog i godišnjeg programa, te sadržaju rudarskih projekata NN 196/03 i NN 06/04
Pravilnik o prikupljanju podataka, načinu evidentiranja i utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina te o izradi bilance tih rezervi NN 48/92 i NN 60/92
Uredba o novčanoj naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina NN 40/11
Uredba o novčanoj naknadi za istraživanje mineralnih sirovina NN 40/11
Pravilnik o katastru istražnih prostora i eksploatacionih polja,te o načinu vođenja evidencije, zbirke isprava i popisa rudarskih poduzećai samostalnih poduzetnika kojima su izdana odobrenja za istraživanja ili eksploataciju mineralnih sirovina NN 44/91
Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u rudarstvu kod površinskih i podzemnih rudarskih radova NN 40/07

Pravilnik o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda SL 43/79, 41/81, 15/82 i NN 53/91


Pravilnik o bitnim tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske NN 52/10


Pravilnik o postupku utvrđivanja i ovjere rezervi mineralnih sirovina NN 140/99
Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata NN 140/99
Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina NN 128/08
Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina (NN 53/91) koji se veže na SL 4/86 i SL 62/87
Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena (ukrasnog kamena), tehničkog kamena, šljunka i pijeska te za preradu arhitektonsko-građevnog kamena (NN 53/91) koji se veže na SL 11/86,
Pravilnik o tehničkim normativima pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu (NN 53/91) koji se veže na SL 26/88.
Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina NN 133/07 i izmjene NN 9/11

Uredba o prijenosiu odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina NN 126/11


Odluka o kriterijima za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina. Od 7. travnja 2005.


Odluka o kriterijima za raspolaganje šumama i/ili šumskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina. Od 7. travnja 2005.


ZAKONSKI PROPISI KOJI KOJI SE KORISTE U RUDARSTVU A NISU IZ PODRUČJA RUDARSTVA

 
 
Obavijesti:

 

Rudarski zakon

Pravilnik o eksploataciji

Pravilnik o istraživanju

Pravilnik o stručnoj osposobljenosti

Zakon o radu

Izvor: Narodne novine
 sigurnosna svjetiljka

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
Google oglasi
 
 
izrada:izradainternetstranica.info