line decor
   povratak na početnu stranicu │e-mail:rudarstvo@gmail.com │tel:+385 (0)99 8898 232-Partner Jooble- -Posao u Hrvatskoj
line decor


 
 

 
 
Eksploatacijska polja
 

Zagrebačka županija
Grad Zagreb
Varaždinska županija
Sisačko-moslavačka županija
Međimurska županija
Krapinsko-zagorska županija
Koprivničko-križevačka županija
Bjelovarsko-bilogorska županija
Virovitičko-podravska županija
Požeško-slavonska županija
Brodsko-posavska županija
Vukovarsko-srijemska županija
Osječko-baranjska županija
Karlovačka županija
Primorsko-goranska županija
Ličko-senjska županija
Istarska županija
Šibensko-kninska županija
Zadarska županija
Splitsko-dalmatinska županija
Dubrovačko-neretvanska županija

kartografski_prikaz
Karta eksploatacijskih polja u PDF formatu

vrh
Zagrebačka županija
1 Dugo selo INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
2 Kloštar INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
3 Šumećani INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
4 Žutica INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
5 Zapadno glinište Tempo d.d. Ciglarska glina
6 Ivanić INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
7 Lupoglav INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
8 Vezišće INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
9 Lomnica donja Industrogradnja d.d. Građevni pijesak i šljunak
10 Zapadno glinište Tempo d.d. Ciglarska glina
11 Abesinija IGM šljunčara Trstenik Građevni pijesak i šljunak
12 Gradna Samoborka d.d. Tehničko-građevni kamen
13 Lanište Obrt Slavko Horvat Tehničko-građevni kamen
14 Novo Čiće zapad Velkom d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
15 Đurđište IGM Gradip d.d. Ciglarska glina
16 Ivanec-Zaprešić Viadukt d.d. Tehničko-građevni kamen
17 Orešje donje Kamenik d.d. Tehničko-građevni kamen
18 Pluska Mikograd d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
19 Beljak Obrt Beljak Tehničko-građevni kamen
20 Bunjani INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
21 Draga Kamenolomi Krašić d.o.o. Tehničko-građevni kamen
22 Mraclin Ciglana Mraclin Ciglarska glina
23 Drenje Mikograd d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
24 Novo Čiće  Hidrel d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
25 Pod Peca Premužićtrans d.o.o. Tehničko-građevni kamen
26 Savršćak 1 Belak d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
27 Savršćak 2 Obrtnik Slavko Horvat Građevni pijesak i šljunak
28 Tlorad-Pluska Tlorad-commerce d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
29 Zajarki Hidroelektra niskogradnja d.d. Građevni pijesak i šljunak
30 Inzula Siromaja IGM šljunčara Trstenik Građevni pijesak i šljunak
31 Križne gorice Inker d.d. Keramička i vatrostalna glina
32 Mala Rakovica Samoborka d.d. Tehničko-građevni kamen
33 Škrobotnik Samoborka d.d. Tehničko-građevni kamen
34 Trstenica Graditeljstvo Rožić d.o.o. Tehničko-građevni kamen
35 Trstenik IGM šljunčara Trstenik Građevni pijesak i šljunak
36 Vukovina Kazneni zavod Turopolje Odra Građevni pijesak i šljunak
37 Mala Rakovica-Lanište Cestograd-ing d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
38 Slapnica Kamenolomi Krašić d.o.o. Tehničko-građevni kamen
39 Kosnica Vodoprivreda Zagreb d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
40 Savršćak 3 Samoborka d.d. Građevni pijesak i šljunak
41 Jagodno Živa priroda d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
42 Novo glinište Gradip d.d. Ciglarska glina
43 Dumić Obrt za vađenje kamena za gradnju Arhitektonsko-građevni kamen
44 Škrni jarak Obrt Guno Arhitektonsko-građevni kamen
45 Škrni jarak II Obrt za vađenje kamena Arhitektonsko-građevni kamen
46 Ježevo INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
47 Jelenje vode Hidrel d.o.o. Tehničko-građevni kamen
 

vrh
Grad Zagreb

1 Grmoščica Ciglane Zagreb d.d. Ciglarska glina
2 GT polje Zagreb INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
3 Lučko-Ježdovec Beton-Lučko d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
4 Soblinec Vodoprivreda Zagreb d.o.o. Ciglarska glina
5 Bizek Naša Katedrala d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
6 Vukov dol Geomid d.o.o. Tehničko-građevni kamen
7 Podsusedsko dolje Tempo d.d. Tehničko-građevni kamen
8 Resnik Palić inženjering d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
9 Savski nasip Golf&country club Zagreb Građevni pijesak i šljunak
10 Veslački centar Vodoprivreda Zagreb d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
11 Novačica Termoblok d.o.o. Ciglarska glina

vrh
Varaždinska županija

1 Tiglin-Horvacka IGM pješćara Jerovec Kremeni pijesak
2 Vinica Ivanek Arhitektonsko-građevni kamen
3 Podrute Ciglana Podrute Ciglarska glina
4 Motičnjak Cesta-mineral d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
5 Cerje tužno IGM Ciglane Cerje Tužno d.o.o. Ciglarska glina
6 Očura IGM Kamenolom Očura d.o.o. Tehničko-građevni kamen
7 Belski dol Vodogradnja Varaždin d.d. Tehničko-građevni kamen
8 Očura Lepoglava IGM Kamenolom Očura d.o.o. Tehničko-građevni kamen
9 Špica Kaming d.d. Tehničko-građevni kamen
10 Čret IGM Ciglane Cerje Tužno d.o.o. Ciglarska glina
11 Lonjica Ingram Podrute Tuf
12 Marčan  Zagorje-kamen d.o.o. Karbonatna sir.za ind preradu
13 Podevčevo Obrt Graditelj Tehničko-građevni kamen
14 Hruškovec Kaming d.d. Tehničko-građevni kamen
15 Čanjevo Cesta-Varaždin d.d. Tehničko-građevni kamen
16 Hrastovljan stovrag Cesta-Varaždin d.d. Građevni pijesak i šljunak
17 Cerje tužno II IGM Ciglane Cerje Tužno d.o.o. Ciglarska glina
18 Trstika Obrt Smontara Građevni pijesak i šljunak
19 Ludbreški vinogradi Ciglana Kovačić d.o.o. Ciglarska glina
20 Jamičak Obrt Bagerkop-Rauš Građevni pijesak i šljunak
21 Cukavec II Ciglana Dubravka d.o.o. Ciglarska glina
22 Črlena zemlja Raport d.o.o. Tehničko-građevni kamen
23 Hrastovljan  Cesta-mineral d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
24 Lukavec IGM Ciglane Cerje Tužno d.o.o. Ciglarska glina
25 Lešće Cesta-mineral d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
26 Turnišće Šljunčara-betonara Turnišće d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
27 Prudnica Autoprijevoznički obrt Josip Šerbetar Građevni pijesak i šljunak
28 Molve Obrt Niskogradnja Huđek Građevni pijesak i šljunak
29 Cukacec Ciglana Dubravka d.o.o. Ciglarska glina

vrh
Sisačko-moslavačka županija

1 Gojlo INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
2 Mramor brdo INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
3 Stružec INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
4 Slavsko polje Gro Petrovac Vrginmost Kremeni pijesak
5 Lipovljani INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
6 Okoli INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
7 Podgorje Gro Petrovac Vrginmost Kremeni pijesak
8 Kozarica INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
9 Jamarica INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
10 Drenčina Igm ciglana d.o.o. Ciglarska glina
11 Murinski jarak Petrokemija d.d. Bentonitna glina
12 Klokočev jarak Kordunski rudnici nemetala i građ.mat. -
13 Mikleuška IGM Moslavinakamen Tehničko-građevni kamen
14 Stanci Gavrilović d.o.o. Keramička i vatrostalna glina
15 Šašava Beton glina Tehničko-građevni kamen
16 Vukojevac Hrvatske ceste d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
17 Hrvatsko selo Hidroelektra niskogradnja d.d. Tehničko-građevni kamen
18 Međurače Obrt kamenolom Međurače Tehničko-građevni kamen
19 Pješćanica Top alea group d.o.o. Kremeni pijesak
20 Voloder INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
21 Karlice Hrvatske šume d.o.o.UŠP Sisak Tehničko-građevni kamen
22 Slatina Hrvatske šume d.o.o.UŠP Sisak Tehničko-građevni kamen
23 Nova Drenčina Igm ciglana d.o.o. Ciglarska glina
24 Nova Drenčina Igm ciglana d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
25 Bjeljevina D&D Tehničko-građevni kamen
26 Krečane Andrašek d.o.o. Tehničko-građevni kamen
27 Bojna Koller d.o.o. Tehničko-građevni kamen
28 Blatuša-čemernica Saša promet ciglana Blatuša d.o.o. Ciglarska glina
29 Brkovec Igm ciglana d.o.o. Ciglarska glina
30 Donja Čemernica Saša promet ciglana Blatuša d.o.o. Ciglarska glina
31 Pedalj-Inker Inker d.d. Keramička i vatrostalna glina
32 Pedalj-Kio Kio d.o.o. Keramička i vatrostalna glina
33 Ponikvari Keramika Vojnić d.o.o. Keramička i vatrostalna glina
34 Žažina Igm ciglana d.o.o. Ciglarska glina
35 Blatuša Proing Gvozd Ciglarska glina
36 Blatuša  Gro Petrovac Vrginmost Ciglarska glina

vrh
Međimurska županija

1 Mihovljan INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
2 Kuršanski lug Međimurje-tegra d.d. Građevni pijesak i šljunak
3 Zebanec INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
4 Poredje Beton d.d. Građevni pijesak i šljunak
5 Ivanovec Tegra d.d. Građevni pijesak i šljunak
6 Gornja pretrga Gradbenik d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
7 Galovo Betaplast d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
8 Verk-Zavrtje Vibro beton-Frančić  Građevni pijesak i šljunak
9 Šenkovec Eko Međimurje d.d. Ciglarska glina
10 Turčišće Međimurje-tegra d.d. Građevni pijesak i šljunak
11 Turčišće II Quadro d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
12 Turčišće I David&comp d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
13 Cirkovljan Tegra d.d. Građevni pijesak i šljunak
14 Držimurec-Strelec Obrt Pavlic Građevni pijesak i šljunak
15 Vučkovec INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
16 Vukanovec INA d.d. Ugljikovodici i GT voda

vrh
Krapinsko-zagorska županija

1 Dubrava Inker d.d. Keramička i vatrostalna glina
2 Martinišće Tempo d.d. Građevni pijesak i šljunak
3 Križ Zelenjak d.o.o. Tehničko-građevni kamen
4 Gorjak Kamenolom Gorjak d.o.o. Tehničko-građevni kamen
5 Vojnić breg Renova kamenolom d.o.o. Tehničko-građevni kamen
6 Pušave Vilkobor d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
7 Očura-Lovno Golubovečki kamenolomi d.o.o. Tehničko-građevni kamen
8 Sv.Križ-Rudomar Rudomar d.o.o. Tehničko-građevni kamen
9 Sipina-Hum Golubovečki kamenolomi d.o.o. Tehničko-građevni kamen
10 Đurđevićev brijeg Podružnica Ziegelwerke Gleinstatten ciglane Bedekovčina Ciglarska glina
11 Straža Viadukt d.d. Tehničko-građevni kamen
12 Jankovečko-sjever Zagorka-Bedekovčina d.o.o. Keramička i vatrostalna glina
13 Pregrada II Niskogradnja d.o.o. Tehničko-građevni kamen
14 Lovno-Lovno 2 Golubovečki kamenolomi d.o.o. Tehničko-građevni kamen

vrh
Koprivničko-križevačka županija

1 Jagnjedovac INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
2 Ferdinandovac INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
3 Legrad INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
4 Lepavina INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
5 Molve INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
6 Veliki otok INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
7 Peteranec INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
8 Ćepelovac-Hampovica INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
9 Gola INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
10 Reka Bilokalnik-IGMA d.o.o. Ciglarska glina
11 Kalinovac INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
12 Vojnovec Radnik d.d. Tehničko-građevni kamen
13 Cvetkovec INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
14 Kutnjak-Đelekovec INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
15 Gušćerovec Radnik d.d. Tehničko-građevni kamen
16 Prosenica I Bilokalnik-IGMA d.o.o. Ciglarska glina
17 Ribnjak Bilokalnik-IGMA d.o.o. Ciglarska glina
18 Inzula Podravina Programat d.d. Građevni pijesak i šljunak
19 Jagnježđe II Bilokalnik-IGMA d.o.o. Ciglarska glina
20 Keter Bilokalnik-IGMA d.o.o. Ciglarska glina
21 Mlađ Obrt Lukačić-prijevoz Građevni pijesak i šljunak
22 Otok GM Golubić Građevni pijesak i šljunak
23 Sekuline Zadruga mineral Građevni pijesak i šljunak
24 Gašpar Obrt Šaran 2 Građevni pijesak i šljunak
25 Hoti Posavka d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
26 Šarje Podravina Programat d.d. Građevni pijesak i šljunak
27 Tori Gradko d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
28 Mlađ 1 Obrt Lukačić-prijevoz Građevni pijesak i šljunak
29 Gat Podravina Programat d.d. Građevni pijesak i šljunak

vrh
Bjelovarsko-bilogorska županija

1 Bilogora INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
2 Šandrovac INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
3 Letičani INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
4 Mosti INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
5 Gakovo INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
6 Garešnica Finag d.d. Ciglarska glina
7 Galovac-Pavljani INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
8 Gusti Rastik Kamen Sirač d.d. Karbonatna sir.za ind preradu
9 Srednja rijeka Kremen d.o.o. Silikatne sirovine-kaol.granit
10 Dominkovica Bilodom d.o.o. Ciglarska glina
11 Paulovac Pavliš d.o.o. Ciglarska glina
12 Skočaj Hrvatske šume d.o.o.UŠP Bjelovar Tehničko-građevni kamen
13 Tiha Kremen d.o.o. Keramička i vatrostalna glina
14 Vrtlinska IGM pješćara Jerovec Kremeni pijesak
15 Čelina Kamen Sirač d.d. Karbonatna sir.za ind preradu
16 Kamenolom Pleterac Radek gradnja d.o.o. Tehničko-građevni kamen
17 Štefanac Agraria d.o.o. Kremeni pijesak
18 Treći kilometar Kamen Sirač d.d. Karbonatna sir.za ind preradu
19 Selinec Irka Promet d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
20 Srednja rijeka I Garjevicakamen d.o.o. Tehničko-građevni kamen
21 Šandrovac Diorit d.o.o. Tehničko-građevni kamen
22 Batinska rijeka Inter promet d.o.o. Tehničko-građevni kamen

vrh
Virovitičko-podravska županija

1 Crnac INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
2 Pepelana INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
3 Cabuna INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
4 Stari Gradac INA d.d. Ugljikovodici i živa
5 Orahovica Kio d.o.o. Keramička i vatrostalna glina
6 Hercegovac Radlovac IGM d.d. Tehničko-građevni kamen
7 Brenzberg-točak Radlovac IGM d.d. Tehničko-građevni kamen
8 Sladojevci Ciglana IGM d.o.o. Ciglarska glina
9 Oršulica kosa Radlovac IGM d.d. Tehničko-građevni kamen
10 Ribnjak Obrt Jankovo Građevni pijesak i šljunak
11 Hercegovac II Hrvatske šume d.o.o.UŠP Našice Tehničko-građevni kamen
12 Jovanovica Hrvatske šume d.o.o.UŠP Našice Tehničko-građevni kamen
13 Drava Obrt Autoprijevoznik, Drava Građevni pijesak i šljunak
14 Katinka Obrt Oto Građevni pijesak i šljunak
15 Rodin potok Opeco d.o.o. Ciglarska glina
16 Trešnjevica Scat-ing d.o.o. Tehničko-građevni kamen
17 Žervanjska Radlovac IGM d.d. Tehničko-građevni kamen
18 Bilo Opeco d.o.o. Ciglarska glina
19 Prodorina Obrt Autoprijevoznik Građevni pijesak i šljunak
20 Buk Scat-ing d.o.o. Tehničko-građevni kamen
21 Bok Obrt Atika Građevni pijesak i šljunak

vrh
Požeško-slavonska županija

1 Jagma Industrija stakla i rudnici nemetala Lipik Kremeni pijesak
2 Janja Lipa INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
3 Koprivna Poduzeće za proizvodnju i eksploataciju mrkog uglja i nemetala Ratkovica Milovka
4 Grahovljani Plamen International d.o.o. Keramička i vatrostalna glina
5 Vranić Lipik-glas d.o.o. Kremeni pijesak
6 Grabarje ITP d.o.o. Ciglarska glina
7 Livađani Industrija stakla i rudnici nemetala Lipik Kremeni pijesak
8 Mokreš Hrvatske šume d.o.o.UŠP Požega Građevni pijesak i šljunak
9 Klašnica Hrvatske šume d.o.o.UŠP Požega Tehničko-građevni kamen
10 Šumanovica Hrvatske šume d.o.o.UŠP Požega Tehničko-građevni kamen
11 Pliš-Mališćak Kamen-Ingrad d.d. Tehničko-građevni kamen
12 Vetovo Kamen-Ingrad d.d. Tehničko-građevni kamen
13 Čukur Hrvatske šume d.o.o.UŠP Požega Tehničko-građevni kamen
14 Medinac Lipik-glas d.o.o. Kremeni pijesak
15 II Raška Hrvatske šume d.o.o.UŠP N.Gradiška Tehničko-građevni kamen
16 Branešci Lipik-glas d.o.o. Kremeni pijesak
17 Mladi gaj Jul-com d.o.o. Tehničko-građevni kamen
18 Novo selo Lipik-glas d.o.o. Kremeni pijesak
19 Šumetlica Slavonija d.d. Tehničko-građevni kamen
20 Poljanska Kamen-Ingrad d.d. Tuf

vrh
Brodsko-posavska županija

1 Srednji Lipovac Beton d.o.o. Karbonatna sir.za ind preradu
2 Giletinci Eko-projekt d.o.o. Tehničko-građevni kamen
3 Perčin Hrvatske šume d.o.o.UŠP N.Gradiška Tehničko-građevni kamen
4 Šušnjevci Ciglana Brod d.d. Ciglarska glina
5 Starča Hrvatske šume d.o.o.UŠP N.Gradiška Tehničko-građevni kamen
6 Fukinac Kamen-Psunj d.o.o. Tehničko-građevni kamen

vrh
Vukovarsko-srijemska županija

1 Cerna Ciglana Cerna d.d. Ciglarska glina
2 Đeletovci INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
3 Ilača INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
4 Privlaka INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
5 Ciglane Ciglana d.o.o. Ciglarska glina
6 Dren Dilj IGM d.d. Ciglarska glina
7 Slavonka Dilj IGM d.d. Ciglarska glina
8 Stari Jankovci Dilj IGM d.d. Ciglarska glina
9 Alvaluci Razvitak d.d. Ciglarska glina

vrh
Osječko-baranjska županija

1 Beničanci INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
2 Kučanci-Kapelna INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
3 Bukova glava-Vranović Našicecement d.d. Sir. za proizvodnju cementa
4 Števkovica INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
5 Obod INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
6 Bizovac INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
7 GT polje Bizovac INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
8 Jovac Hrvatske šume d.o.o.UŠP Našice Tehničko-građevni kamen
9 Stari Gradac Scat-ing d.o.o. Tehničko-građevni kamen
10 Vladislavci Opeka d.o.o. Ciglarska glina
11 Kukljaš Slavonija d.d. Ciglarska glina
12 Ciglana Bizovac Metalis d.o.o. Ciglarska glina
13 Sarvaš Opeka d.o.o. Ciglarska glina
14 Duboki dol Wienerberger Ilovac d.d. Građevni pijesak i šljunak
15 Sječe INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
16 Bokšić-Klokočevci INA d.d. Ugljikovodici i GT voda
17 Torine Kamenolom Gradac d.d. Tehničko-građevni kamen
18 Grabovac 1A Wienerberger Ilovac d.d. Građevni pijesak i šljunak
19 Tomašinci Opeka d.o.o. Ciglarska glina

vrh
Karlovačka županija

1 Kokirevo Inker d.d. Keramička i vatrostalna glina
2 Basarovac Inker d.d. Kremeni pijesak
3 Kamenolom Tounj IGM Tounj d.d. Tehničko-građevni kamen
4 Bijela draga Hrvatske šume d.o.o.UŠP Ogulin Tehničko-građevni kamen
5 Plaškarica Hidroelektra niskogradnja d.d. Tehničko-građevni kamen
6 Smuta Hrvatske šume d.o.o.UŠP Ogulin Tehničko-građevni kamen
7 Zrnić poljana Hrvatske šume d.o.o.UŠP Ogulin Tehničko-građevni kamen
8 Blata Hrvatske šume d.o.o.UŠP Ogulin Tehničko-građevni kamen
9 Donja Jelsa Wienerberger Ilovac d.d. Građevni pijesak i šljunak
10 Kremešnica Beton Lučko d.o.o. Tehničko-građevni kamen
11 Vrh Kapele Hrvatske šume d.o.o.UŠP Ogulin Tehničko-građevni kamen
12 Johovo Tehnokop d.d. Tehničko-građevni kamen
13 Kostelići Obrt Branko Poljak Tehničko-građevni kamen
14 Mali Vuković Obrt Slavka Kovačevića Tehničko-građevni kamen
15 Čukur kod Krnjaka Cesta d.d. u stečaju Tehničko-građevni kamen
16 Ivošević gaj Inker d.d. Keramička i vatrostalna glina
17 Loskunja-Vojnić Žeger-transporti i niskogradnja d.o.o. Tehničko-građevni kamen
18 Mazalica Inker d.d. Keramička i vatrostalna glina
19 Rasnica Bechtel internacional inc. Tehničko-građevni kamen
20 Rečica Wienerberger Ilovac d.d. Ciglarska glina
21 Cvitović Euro-Viktorija Obajdin s.p.o. Slunj Tehničko-građevni kamen
22 Bročanac Slunj-GZPP d.d. Tehničko-građevni kamen
23 Gavani GTM-Gavani d.o.o. Tehničko-građevni kamen
24 Japaga Megaing d.o.o. Tehničko-građevni kamen
25 Brezovi rebar Wienerberger Ilovac d.d. Građevni pijesak i šljunak
26 Barilović Obrt GMTT-Lešćanec Tehničko-građevni kamen
27 Pobijenka Kamenolom Žakanje d.o.o. Tehničko-građevni kamen
28 Zvečaj Arkada d.o.o. Tehničko-građevni kamen
29 Batnoga Hrvatske šume d.o.o.UŠP Karlovac Tehničko-građevni kamen
30 Brod Dolomit PPZZ Tehničko-građevni kamen
31 Dragojević Hrvatske šume d.o.o.UŠP Karlovac Tehničko-građevni kamen
32 Grabovac Hrvatske šume d.o.o.UŠP Karlovac Tehničko-građevni kamen
33 Jarče polje Asfalti Karlovac d.o.o. Tehničko-građevni kamen
34 Kuzma Hrvatske šume d.o.o.UŠP Karlovac Tehničko-građevni kamen
35 Loskunja  Hrvatske šume d.o.o.UŠP Karlovac Tehničko-građevni kamen
36 Gejkovac Kordunski rudnici nemetala i građ.mat. Barit
37 Sivac Gro Petrovac Vrginmost Barit

vrh
Primorsko-goranska županija

1 Homer Goranski rudnici nemetala Lokve Barit
2 Mrzle vodice Goranski rudnici nemetala Lokve Barit
3 Dragozetići Istarski boksiti Boksit
4 Jelovica Energoinvest Boksit
5 Prezid Finvest corp d.d. Tehničko-građevni kamen
6 Voz Tiha d.o.o. Tehničko-građevni kamen
7 Garica GP Krk d.d. Tehničko-građevni kamen
8 Gmajna Hrvatske šume d.o.o.UŠP Delnice Tehničko-građevni kamen
9 Bukovica Hrvatske šume d.o.o.UŠP Delnice Tehničko-građevni kamen
10 Ciganska dražica Hrvatske šume d.o.o.UŠP Delnice Tehničko-građevni kamen
11 Malo duboko Hrvatske šume d.o.o.UŠP Delnice Građevni pijesak i šljunak
12 Škrljevo Obrtnik Viktor Srića Tehničko-građevni kamen
13 Grič Viadukt d.d. Tehničko-građevni kamen
14 Malkin laz Hrvatske šume d.o.o.UŠP Delnice Tehničko-građevni kamen
15 Ričičko bilo Hrvatske šume d.o.o.UŠP Senj Tehničko-građevni kamen
16 Kikovica-drenovi vrh K.S.Kamenolom d.o.o. Tehničko-građevni kamen
17 Zakojnica GP Krk d.d. Tehničko-građevni kamen
18 Brgučići Rijekamineral d.o.o. Tehničko-građevni kamen
19 Lopar Sorinj d.o.o. (Rab) Tehničko-građevni kamen
20 Podbadanj Adrias d.o.o. Tehničko-građevni kamen
21 Bojnak Obrtnik Martin Toić  (Cres) Tehničko-građevni kamen
22 Medveđa griža Kamen gradnja d.o.o. Tehničko-građevni kamen
23 Fužinski Benkovac Kamenolom Fužinski Benkovac d.d. Tehničko-građevni kamen
24 Hambarište Mediteran gradnja d.o.o. Tehničko-građevni kamen
25 Mažova gora Apsyrtides d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
26 Mrkovac Mi-teh Mihelčić tehnika d.o.o. Tehničko-građevni kamen
27 Brdo-Kušć-Ćunski Obrt, vl. Davorin Jureković Tehničko-građevni kamen
28 Crvene stijene Obrtnik Josip Kordić Građevni pijesak i šljunak
29 Kolevrat Obrtnik Davor Tomljanović Tehničko-građevni kamen
30 Krklant Obrtnik Josip Kordić Građevni pijesak i šljunak
31 Samotorac Obrtnik Josip Kordić Građevni pijesak i šljunak
32 Vidiskala-Žigovac Obrtnik Josip Kordić Građevni pijesak i šljunak
33 Široko brdo Viadukt d.d. Tehničko-građevni kamen
34 Kuk-čiritež Istarski boksiti Boksit

vrh
Ličko-senjska županija

1 Kravarica Lički rudnici nemetala Ričice Barit
2 Šarac Lički rudnici nemetala Ričice Barit
3 Brničevo i rudana Lički rudnici nemetala Ričice Barit
4 Pilar Rudar Barit
5 Čardak Lička tvornica vapna d.o.o. Karbonatna sir.za ind preradu
6 Ličko Lešće Industrogradnja-kalcind d.o.o. Karbonatna sir.za ind preradu
7 Javorov vrh-stubica Hrvatske šume d.o.o.UŠP Gospić Tehničko-građevni kamen
8 Padeži-Štirovača Hrvatske šume d.o.o.UŠP Senj Tehničko-građevni kamen
9 Široki čelac Obrtnik Slobodan Trcol Tehničko-građevni kamen
10 Jadovno Hrvatske šume d.o.o.UŠP Gospić Tehničko-građevni kamen
11 Nađak bilo Hrvatske šume d.o.o.UŠP Gospić Tehničko-građevni kamen
12 Frkašić Hrvatske šume d.o.o.UŠP Gospić Građevni pijesak i šljunak
13 Brezik Megaing d.o.o. Tehničko-građevni kamen
14 Zaglav Obrt Ican transport (Novalja) Tehničko-građevni kamen
15 Zaglava Obrt Ican transport (Novalja) Tehničko-građevni kamen
16 Zalužnica Grating d.o.o. Tehničko-građevni kamen
17 Dugi dol I Obrt Iskop-utovar Tehničko-građevni kamen
18 Kvarte GM Kvarte d.o.o. Tehničko-građevni kamen
19 Čelina Sladovača d.o.o. Tehničko-građevni kamen
20 Kikova greda Bechtel internacional inc. Tehničko-građevni kamen
21 Litičev vrh Bechtel internacional inc. Tehničko-građevni kamen
22 Papuča Vedrine-Medak Lika d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
23 Pilar Galion d.o.o. Tehničko-građevni kamen
24 Podoštra Ratraco asfalt-betoni d.o.o. Tehničko-građevni kamen
25 Vedro polje Lika ceste d.o.o. Građevni pijesak i šljunak
26 Vukov vrh Millem d.o.o. Tehničko-građevni kamen
27 Barlete Calcit d.o.o. Karbonatna sir.za ind preradu
28 Debeljača Bechtel internacional inc. Tehničko-građevni kamen
29 Dudi dol Hrvatske šume d.o.o.UŠP Gospić Tehničko-građevni kamen
30 Grgin brig Hrvatske šume d.o.o.UŠP Gospić Tehničko-građevni kamen
31 Mali Čardak Obrt Autoprijevoznik Tehničko-građevni kamen
32 Stupačinovo Hrvatske šume d.o.o.UŠP Gospić Tehničko-građevni kamen
33 Svilaruša-Kalčevac Hrvatske šume d.o.o.UŠP Gospić Tehničko-građevni kamen
34 Karsa Obrt Tomislav Tehničko-građevni kamen
35 Tapanjska glava Bechtel internacional inc. Tehničko-građevni kamen

vrh
Istarska županija

1 Kravlji rt TCU d.o.o. Sir. za proizvodnju cementa
2 Labin Istarski boksiti Boksit
3 Marlera Industrochem d.o.o. kreda
4 Višnjan I-Heki-Žminj Istarski boksiti Boksit
5 Višnjan II Istarski boksiti Boksit
6 Višnjan III Istarski boksiti Boksit
7 Pećine Industrochem d.o.o. Karbonatna sir.za ind preradu
8 Savudrija TCU d.o.o. Sir. za proizvodnju cementa
9 Kuk-čiritež Grading-kuk d.d. Tehničko-građevni kamen
10 Glavica Istarski boksiti Boksit
11 Španidiga Obrt Mario Tehničko-građevni kamen
12 Žminj Cesta d.o.o. Tehničko-građevni kamen
13 Valtura Uprava za zatvorski sustav, Kaznionica Valtura  
14 Koromačno Holcim Hrvatska d.o.o. Sir. za proizvodnju cementa
15 Selina IV Kamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
16 Sveti Ivan-Prašćari Gradin-kuk d.d. Tehničko-građevni kamen
17 Tri jezerca Kamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
18 Monte Pozzo Ar-inženjering d.o.o. Tehničko-građevni kamen
19 Rakov potok Istarska ciglana d.d. Ciglarska glina
20 Podberam Cesta d.o.o. Tehničko-građevni kamen
21 Šumber Učka kamen d.o.o. Tehničko-građevni kamen
22 Max Istracement International d.d. Sir. za proizvodnju cementa
23 Lakovići Viadukt d.d. Tehničko-građevni kamen
24 Podrola Maškun d.o.o. Tehničko-građevni kamen
25 Sošići Obrtnik Ivan Čekić Tehničko-građevni kamen
26 Šaulaga jug Ytong Croatia d.d. Kremeni pijesak
27 Tomišići Žminj Obrtnik Josip Tomišić Tehničko-građevni kamen
28 Vranja Readymix Croatia d.o.o. Tehničko-građevni kamen
29 Goda Obrtnik Edo Matošević Tehničko-građevni kamen
30 Gromače Obrtnik Vedran Zonta Tehničko-građevni kamen
31 Plovanija Plovanija kamen d.o.o. Tehničko-građevni kamen
32 Španidigo Geocop d.o.o. Tehničko-građevni kamen
33 Tambura Kava axport-import d.o.o. Tehničko-građevni kamen
34 Grota Obrtnik Petar Bratović Tehničko-građevni kamen
35 Rakalj Istracement International d.d. Sir. za proizvodnju cementa
36 Vale-Novaki Istarska ciglana d.d. Ciglarska glina
37 Vidrijan Cesta d.o.o. Tehničko-građevni kamen
38 Vilanija Antenal d.o.o. Tehničko-građevni kamen
39 Gočan Ruding d.o.o. Tehničko-građevni kamen
40 Vršine Obrt Pulin Tehničko-građevni kamen
41 Antenal Antenal d.o.o. Tehničko-građevni kamen
42 Gravanaća Bibići d.o.o. Tehničko-građevni kamen
43 Kontrada Gajana-kop d.o.o. Tehničko-građevni kamen
44 Rupa Kanini d.o.o. Tehničko-građevni kamen
45 Sablica Fasada produkt d.o.o. Tehničko-građevni kamen
46 Bršica Maškun d.o.o. Tehničko-građevni kamen
47 Grožnjan-Kornerija Kamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
48 Kanfanar-Dvigrad Kamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
49 Kanfanar-jug Kamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
50 Kanfanar-sjever Kamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
51 Kirmenjak-jug Kamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
52 Kirmenjak-sjever Kamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
53 Lucija I Kamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
54 Lucija II Kamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
55 Prodol Kamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
56 Valkarin Kamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
57 Valtura Kamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
58 Vinkuran Kamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
59 Vrh Obrt Kamen vrh Tehničko-građevni kamen
60 Bale Kamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
61 Marčana Kamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
62 Marčana I Industrochem d.o.o. Karbonatna sir.za ind preradu
63 Krase Cesta d.o.o. Tehničko-građevni kamen
64 Križarovica Cavea d.o.o. Tehničko-građevni kamen
65 Nova lokva Geocop d.o.o. Tehničko-građevni kamen
66 Gradišće Obrtnik Josip Tomišić -
67 Kapeloto Kanini d.o.o. Tehničko-građevni kamen
68 Kave Frank d.o.o. Tehničko-građevni kamen
69 Madona Piccola Geokop trade d.o.o. Tehničko-građevni kamen
70 Sandarovo Obrtnik Mladen Sošić Tehničko-građevni kamen
71 Vilanija Antenal d.o.o. Tehničko-građevni kamen
72 Most Raša Istarska tvornica vapna d.d. Karbonatna sir.za ind preradu
73 Rovinj Geo-5 d.o.o. Boksit
74 Kamarsan Plovanija kamen d.o.o. Tehničko-građevni kamen

vrh
Šibensko-kninska županija

1 Buha kuće Dalmatinski rudnici boksita d.o.o. Boksit
2 Kalun Dalmatinski rudnici boksita d.o.o. Boksit
3 Moseć Dalmatinski rudnici boksita d.o.o. Boksit
4 Vinovo Dalmatinski rudnici boksita d.o.o. Boksit
5 Ervenik Dalmatinski rudnici boksita d.o.o. Boksit
6 Krste Radas Dalmatinski rudnici boksita d.o.o. Boksit
7 Mamutovac Dalmatinski rudnici boksita d.o.o. Boksit
8 Štikovo Girk Kalun d.d. Kvarcit
9 Parčić Mikrosiverit-za dom d.o.o. Karbonatna sir.za ind preradu
10 Kupres Knauf d.o.o. Gips
11 Promina Dalmatinski rudnici boksita d.o.o. Boksit
12 Čveljo dolac Dalmatinski rudnici boksita d.o.o. Boksit
13 Žitnić Jadrankamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
14 Dubrava Lavčević Šibenik d.o.o. Tehničko-građevni kamen
15 Konjuška Konjuška d.o.o. Tehničko-građevni kamen
16 Kozara Vodice d.o.o. Tehničko-građevni kamen
17 Vukovac Izgradnja d.d. Tehničko-građevni kamen
18 Krtolin Batolit d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
19 Kosovo Knauf d.o.o. Gips
20 Lisičnjak Girk Kalun d.d. Kvarcit
21 Pakovo selo Jadrankamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
22 Suhopolje I Obrt Kijevo-pijesak Građevni pijesak i šljunak
23 Brestovci Interier Ćurko d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
24 Ružići Knauf d.o.o. Gips
25 Velika kremenica Lađerevci Konstruktor-inženjering d.d. Tehničko-građevni kamen
26 Baljci gradac I Girk Kalun d.d. Kvarcit
27 Baljci gradac II Girk Kalun d.d. Kvarcit
28 Magličinac-bikarac Bralić d.o.o. Tehničko-građevni kamen
29 Bila strana Prvi bljesak d.o.o. Karbonatna sir.za ind preradu
30 Čvrljevo Obrt Gotovac Arhitektonsko-građevni kamen
31 Čvrljevo I Batolit d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
32 Čvrljevo Ime Isusovo Arhitektonski kamen d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
33 Kršine Batolit d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
34 Ljubljana Filips d.o.o. Tehničko-građevni kamen
35 Veprštak Sarađen Tehničko-građevni kamen

vrh
Zadarska županija

1 Bilišani Dalmatinski rudnici boksita d.o.o. Boksit
2 Kruševo Dalmatinski rudnici boksita d.o.o. Boksit
3 Maslenica Dalmatinski rudnici boksita d.o.o. Boksit
4 Sridnjak Lavčević Zadar d.o.o. Tehničko-građevni kamen
5 Marići Kamen d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
6 Romanovac Kamen d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
7 Dinjiška Solana Pag d.d. Morska sol
8 Pag Solana Pag d.d. Morska sol
9 Gorica Zanatkomerc d.d. Tehničko-građevni kamen
10 Ploče G.P.Jadran d.d. Tehničko-građevni kamen
11 Skalice Izgradnja Pašman d.o.o. (Pašman) Tehničko-građevni kamen
12 Busišta II MGT d.o.o. Tehničko-građevni kamen
13 Grbavača Somar d.o.o. Tehničko-građevni kamen
14 Pridraga Obrt Stina Tehničko-građevni kamen
15 Pridraga II Matteo d.o.o. Tehničko-građevni kamen
16 Sječa Obrt Pinčić Tehničko-građevni kamen
17 Zapužane IGM d.d. Karbonatna sir.za ind preradu
18 Borišina Kamen d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
19 Čardak-Smilčić Obrt Ice Tehničko-građevni kamen
20 Puča Alancommerce d.o.o. Tehničko-građevni kamen
21 Stari gaj-jalovnik Dalmatinski rudnici boksita d.o.o. Tehničko-građevni kamen
22 Buković gaj Obrt Čerinka Arhitektonsko-građevni kamen
23 Gradić Saal d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
24 Kukalj kave Adria kamen d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
25 Lisičić Obrt Autoprijevoznik Arhitektonsko-građevni kamen
26 Mačkovača Saal d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
27 Bočetnica Obrtnik Damir Šarić Građevni pijesak i šljunak
28 Otok Molat Obrtnik Damir Šarić Građevni pijesak i šljunak
29 Otok Vir polje 1 Obrtnik Damir Šarić Građevni pijesak i šljunak
30 Otok Vir polje 2 Obrtnik Damir Šarić Građevni pijesak i šljunak
31 Privlački gaz Obrtnik Damir Šarić Građevni pijesak i šljunak
32 Torine Zio Commerce d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
33 Kosa Heres d.o.o. Tehničko-građevni kamen
34 Nin Solana Nin d.d. Morska sol
35 Prutina Prevedello d.o.o. Tehničko-građevni kamen
36 Šipnatica 2 Kamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
37 Torine-zapad Grič-3 d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
38 Lamjana Maškun d.o.o. Tehničko-građevni kamen
39 Pliskovo Obrt kamenoklesar Rogić Arhitektonsko-građevni kamen
40 Buković gaj II Obrt Čerinka Arhitektonsko-građevni kamen
41 Busišta III Obrt Škara Tehničko-građevni kamen
42 Busišta-kamen Obrt Kamen  Tehničko-građevni kamen
43 Vlačine Benkamen d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
44 Vojvodići Trg d.o.o. Gips
45 Vidukin gaj Zarakop d.o.o. Tehničko-građevni kamen
46 Čelinjak Novag d.o.o. Tehničko-građevni kamen
47 Torine-granit Granit-Tokić d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
48 Torine II Obrt Žilić kamen Arhitektonsko-građevni kamen
49 Gradić II Obrt Gradina Arhitektonsko-građevni kamen
50 Torine-amadeus Obrt Amadeus Arhitektonsko-građevni kamen
51 Torinje-Maminjo Maminjo d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
52 Torine-sjever Grič-3 d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
53 Uskok Obrt Uskok Arhitektonsko-građevni kamen
54 Velika Rasovača Maraš d.o.o. Tehničko-građevni kamen

vrh
Splitsko-dalmatinska županija

1 Sv.Juraj-Sv.Kajo Dalmacijacement-RMC group d.d. Sir. za proizvodnju cementa
2 Slane stine Karakašica Ciglana-Sinj d.d. Gips
3 10.kolovoz Dalmacijacement-RMC group d.d. Sir. za proizvodnju cementa
4 Plana Konstruktor-inženjering d.d. Kvarcit
5 Dolit Jadrankamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
6 Dragojnik Jadrankamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
7 Okrug Kamen Split d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
8 Pučišće Jadrankamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
9 Selca Jadrankamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
10 Propod Hvar d.d. Tehničko-građevni kamen
11 Perun Lavčević d.d. Tehničko-građevni kamen
12 Žaganj dolac Jadrankamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
13 Bast Građevno d.d. Tehničko-građevni kamen
14 Bratiža Obrtnik Milan Ivelić Arhitektonsko-građevni kamen
15 Klis-Kosa Pomgrad gradnja d.o.o. Tehničko-građevni kamen
16 Lozna Jadrankamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
17 Milovica Jadrankamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
18 Župa Berica d.o.o. Tehničko-građevni kamen
19 Koića greda Ciglana-Sinj d.d. Gips
20 Dolac UFO Bianco d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
21 Kalina I Obrtnik Siniša Šesnić Arhitektonsko-građevni kamen
22 Kalina II Obrtnik Vjekoslav Šesnić Arhitektonsko-građevni kamen
23 Mala Burina Plame d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
24 Bračuta Obrt Petrus Arhitektonsko-građevni kamen
25 Bunjička Dalmarmor d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
26 Kljenak Građevno d.d. Tehničko-građevni kamen
27 Vukove stine Megram d.o.o. Tehničko-građevni kamen
28 Dugobabe Konstruktor-inženjering d.d. Tehničko-građevni kamen
29 Multikolor Konstruktor-inženjering d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
30 Dolit Markam Obrt Markam-G Arhitektonsko-građevni kamen
31 Dolit-Slave Obrt Slave Arhitektonsko-građevni kamen
32 Krušev dolac Obrt Gago-kamen Arhitektonsko-građevni kamen
33 Pezelji Beton Trilj d.o.o. Tehničko-građevni kamen
34 Seget-sjever Agan-Seget d.o.o. Tehničko-građevni kamen
35 Strmetjevac Vodogradnja d.d. U stečaju Tehničko-građevni kamen
36 Bujakovac Grguša d.o.o. Tehničko-građevni kamen
37 Kosa Obrt Vađenje i mljevenje kamena Tehničko-građevni kamen
38 Košute Jagokomerc d.o.o. Boksit
39 Seget gornji-Dragun Delta Dragun d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
40 Alkasin Konstruktor-inženjering d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
41 Banja Kavadur d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
42 Božićna glavica Plame d.o.o. Tehničko-građevni kamen
43 Brkate Obrtnik Markito Jakšić Arhitektonsko-građevni kamen
44 Kite-Vučje brdo Kamen Plano d.o.o. Tehničko-građevni kamen
45 Konopice Obrt Jurac Tehničko-građevni kamen
46 Redi Adriakamen ITD d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
47 Škrape Pašarin d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
48 Veli rat Gojmera d.o.o. Tehničko-građevni kamen
49 Čaporice Jagokomerc d.o.o. Boksit
50 Čemernica Konstruktor-inženjering d.d. Tehničko-građevni kamen
51 Gianesini cava Gianesini marmo d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
52 Križice PZC Split Tehničko-građevni kamen
53 Medovača Za dom d.o.o. Tehničko-građevni kamen
54 Petrovica Obrt Petrovica Arhitektonsko-građevni kamen
55 Plano Jadrankamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
56 Seget-jug Jadrankamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
57 Srijane Jadrankamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
58 Tango Arhitektonsko kamen d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
59 Tetovica Obrt Bura Tehničko-građevni kamen
60 Vranjkovići Jagokomerc d.o.o. Gips
61 Vrsine Jadrankamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
62 Zeleni Jadran Jadrankamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
63 Ivana Arhitektonsko-građevni kamen d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
64 Kite-Vučje brdo Kamen Plano d.o.o. Tehničko-građevni kamen
65 Pjer Obrtnik Đani Jerković Arhitektonsko-građevni kamen
66 Smokvica Pašarin d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
67 Srinjine Konstruktor-inženjering d.d. Tehničko-građevni kamen
68 Stipanovića greben-zapad Draga-sadra d.o.o. Gips
69 Sveti Nikola Delta Dragun d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
70 Zelovo Dalmacijacement d.d. Tuf
71 Osoje Asfalt AB d.o.o. Tehničko-građevni kamen
72 Stara kava Obrt Gotovac Arhitektonsko-građevni kamen
73 Sveti Ante Obrt KOP Todorić Arhitektonsko-građevni kamen
74 Drežanj Obrt Vađenje i mljevenje kamena Tehničko-građevni kamen
75 Krivi dolac Obrt Vađenje kamena Tehničko-građevni kamen
76 Plate-Splitska Jadrankamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
77 Sveti Ilija Kusanović d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
78 Tusto brdo Viadukt d.d. Tehničko-građevni kamen
79 Petrada hum Obrt Franić Arhitektonsko-građevni kamen
80 Liskovac Obrt Mračaj-kop Tehničko-građevni kamen

vrh
Dubrovačko-neretvanska županija

1 Krkmača Zanatsko građevno poduzeće Tehničko-građevni kamen
2 Kotaca Konstruktor-Hotina d.o.o. Tehničko-građevni kamen
3 Piske Bura mobil d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
4 Dubac PGM Ragusa d.d. Tehničko-građevni kamen
5 Glavice Glavice d.o.o. Tehničko-građevni kamen
6 Žukovac Gliman d.o.o. Tehničko-građevni kamen
7 Humac II Kamen Korčula d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
8 Humac Vrnik d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
9 Pranjare Glavice d.o.o. Tehničko-građevni kamen
10 Vrnik Vrnik d.o.o. Arhitektonsko-građevni kamen
11 Ston Solana Ston Morska sol
12 Visočani PGM Ragusa d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
13 Močići Marinović-Konavle d.o.o. Tehničko-građevni kamen
14 Bijeli Vir Obšivač d.o.o. Tehničko-građevni kamen
15 Mironja GP Dubrovnik d.d. Tehničko-građevni kamen
16 Mironja II Kamen d.d. Arhitektonsko-građevni kamen
17 Osojnik PGM Ragusa d.d. Tehničko-građevni kamen

 

.


Obavijesti:
Ponuda poslova

karbidna svjetiljka

sigurnosna svjetiljka

Rudarski zakon

Pravilnik o eksploataciji

Pravilnik o istraživanju

Izvor: Narodne novine

Uhri.hr

Učlanite se u udrugu hrvatskih rudarskih inžinjera UHRI.HR

Godišnja članarina = 100 kn.
U članarinu je uključen i RGN-UHRI zbornik.


 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
Google oglasi
 
Ferst-ing d.o.o.
ferst-ing
za prodaju rudarske opreme

 

 
izrada:izradainternetstranica.info