line decor
   povratak na početnu stranicu │e-mail:rudarstvo@gmail.com │tel:+385 (0)99 8898 232-Partner Jooble- -Posao u Hrvatskoj
line decor


 
 

 
 
Ekologija
 
Rudarstvo je kontrolirano zadiranje u okoliš radi dobivanja mineralnih sirovina koje su čovjeku neophodne za današnji način života.
Mineralne sirovine su neobnovljive (osim pijeska i šljunka iz rijeka i plavnih nanosa) i eksploatirana polja se ne obnavljaju nekim prirodnim putem (npr. ako šumu posječemo nakon 50-100 godina imamo novu).

Mineralne sirovine koje se eksploatiraju djele se na nekoliko glavnih cjelina:

1. Energetske mineralne sirovine (nafta, plin, ugljen, uran, geotermalne vode...)

2. Metalne mineralne sirovine (boksit, željezo, bakar, srebro, zlato, kositar, aluminij....)

3. Nemetalne mineralne sirovine:
3a. Sirovine za građevinsku industriju: kameni agregati, glina, sirovine za proizvodnju cementa, šljunak, pijesak...
3b, Sirovine za kemijsku industriju: vapnenac, dolomit, kvarcni pijesak, bentonitna glina, grafit, sumpor, kreda, gips, keramička i vatrostalna glina

Ne postoji drugi način da se dođe to tih sirovina osim rudarstvom. Iz tog razloga rudarstvo je neophodno i treba ga prepustiti stručnjacima koji su školovani za taj posao.

Kako se u tehnološkom procesu eksploatacije koriste različita postrojenja i strojevi koji proizvode različite vrste otpada dajemo približne upute za zbrinjavanje nastalog otpada

Otpadna ulja

gume

metali

akumulatori i baterije

 

Obavijesti:

 

Rudarski zakon

Pravilnik o eksploataciji

Pravilnik o istraživanju

Pravilnik o stručnoj osposobljenosti

Zakon o radu

Izvor: Narodne novine
 

 
 
izrada:izradainternetstranica.info